Hakkımda

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların öğrenme, dikkat ve gelişimsel sorunlarının çözümüne yardımcı olmak bu konularda ailelere, öğretmenlere ve çocukların eğitim sürecinde yer alan bireylere danışmanlık yapmak, ve çocuklara eğitim desteği vermek amacıyla şirketim Aralık 2013 yılında kurulmuştur.

Hem anne hem bir öğretmen olarak temel dileğim sağlıklı, mutlu, sevgi dolu ve vicdanlı çocuklar yetiştirebilmektir. Bu temel prensiplerimden vazgeçmeden çocukların öğrenme ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, severek eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve uygun tekniklerle öğrenmeyi kolaylaştırmak,  çalışma sürecimin basamaklarını oluşturmaktadır.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Anabilim Dalı’ndan mezun oldum. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde çocuklarda uygun olmayan davranış kontrolü ve uygun davranış kazandırma üzerine yüksek lisans tezi yazdım. Yine aynı bölümde doktora programında erken çocukluk eğitimi dersini tamamladım.

17 yıllık meslek hayatım boyunca çeşitli kurumlara özel eğitim alanına personel yetiştirme, öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin yapılması, bireysel programlarının oluşturulması ve sürecin kontrolü, aile eğitim programları hazırlık ve sunulması alanlarında destek verdim, halen de vermekteyim. Mesleğimde son 5 yıldır öğrenme güçlükleri ve dikkat sorunları yaşayan çocuklarla çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Okumanın uzun eğitim hayatı boyunca en temel gereksinim olduğu ve bu sürecin sağlıklı ve mutlu ilerlemesinin zorunluluk olduğu düşüncesinden yola çıkarak ‘’Eğlenceli Etkinliklerle Okumaya Hazırlanıyorum’’ isimli ilk kitabımı yazdım. Okuma sorunu yaşayan çocuklar için hazırladığım

‘’Anlayarak Hatasız ve Akıcı Okuma’’ kitabım için yayınevi görüşmelerimi sürdürmekteyim.