Eğitsel Değerlendirme

Eğitsel değerlendirme eğitim programının en temel basamağını oluşturmaktadır. Çocuğun bütün yönleriyle tanınması, genel kişilik ve öğrenme özelliklerine göre programların hazırlanabilmesi eğitsel değerlendirmenin doğru ellerde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitsel değerlendirme bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin belirlenmesi için yapılan gözlem, görüşme, etkinlik, ölçü aracı uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesini içerir.

Amaç öğrencinin yapabildiklerinden yola çıkarak uygun hedef ve amaçları öğrenme

stratejileri belirlemek ve bu doğrultuda bireysel eğitim planı hazırlamaktır.

Eğitsel değerlendirme dört gelişim alanı özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

  1. Motor beceriler,
  2. Dil beceriler,
  3. Bilişsel beceriler,
  4. Akademik beceriler.

Eğitsel Değerlendirme

Eğitsel değerlendirme eğitim programının en temel basamağını oluşturmaktadır. Çocuğun bütün yönleriyle tanınması, genel kişilik ve öğrenme özelliklerine göre programların hazırlanabilmesi eğitsel değerlendirmenin doğru ellerde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitsel değerlendirme bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin belirlenmesi için yapılan gözlem, görüşme, etkinlik, ölçü aracı uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesini içerir.

Amaç öğrencinin yapabildiklerinden yola çıkarak uygun hedef ve amaçları öğrenme

stratejileri belirlemek ve bu doğrultuda bireysel eğitim planı hazırlamaktır.

Eğitsel değerlendirme dört gelişim alanı özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

  1. Motor beceriler,
  2. Dil beceriler,
  3. Bilişsel beceriler,
  4. Akademik beceriler.